Åpen klyngekonferanse 28. februar

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.